Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

17 d’agost de 2008

Pallers de Pedra


Pallers de pedra de l'Aranyó, després d'una tempesta d'estiu,Pallers de Pedra from Aranyó, after a storm.