Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

16 d’abril de 2009

Setmana Santa passada per aigua


La pluja va fer el seu acte de presencia...It has rained a lot for Easter