Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

25 de setembre de 2009

Les Forques


Ja fa uns segles en aquest turó a la vora de Cervera penjaven els condenmats.