Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

21 de desembre de 2009

Retaule de Sant Armengol


A l'ermita que porta el seu nom a la vora de Cervera.