Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

25 d’octubre de 2010

Temps de sembra


El cicle del cereal comença llaurant els camps per sembrar-los a continuació. Els que fan sembra directa s'estalvien aquest primer pas.