Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

2 d’abril de 2011

Alzina i lluna


La mateixa alzina que la foto anterior il·luminada per la llum de la lluna.