Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

28 de juliol de 2011

Multicolor


Detall d'unes flors a Ivorra