Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

7 de novembre de 2011

Torrador de castanyes

Torrador de castanyes
Estri usat antigament per torrar castanyes. Aquesta foto està presa a la cuina del castell de les Pallargues.