Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

18 de març de 2012

Hivern sec


La primera ja truca a la porta i els ametllers floreixen, el sembrats han patit la manca de pluja aquest hivern.