Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

30 de setembre de 2012

El sindicat de Cervera


Aquest eficici emblemàtic de Cervera disposa d'il·luminació des de fa poc.