Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

26 d’octubre del 2010

Florejacs

Florejacs

El poble de Florejacs es troba a la part de ponent del terme. El poble es deuria construir al voltant del castell. Del castell s'en destaca la torre de base quadrada i a la part baixa hi trobem el que en un altre temps havia estat l’únic accés del poble. El nucli antic, edificat sobre un territori rocós, és format per diversos carrerons.

En un lloc més elevat, s'alça l'antic castell de Florejacs, que és datat en documents des de l'any 1099. L'estructura del primitiu castell medieval pràcticament no s'ha conservat, ja que en el s XVI es reformà i es convertí en un casal senyorial que conserva, però, alguns elements medievals i una torre de defensa emmerletada, de planta rectangular, com també els murs atalussats de la muralla

Font:Florejacs

25 d’octubre del 2010

Temps de sembra


El cicle del cereal comença llaurant els camps per sembrar-los a continuació. Els que fan sembra directa s'estalvien aquest primer pas.