Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

30 de juny de 2009

Erill la vall

Eric la Vall

Santa Eulàlia d'Erill la Vall és l'església d'Erill la Vall. És d'estil romànic, i està datada al segle XII.

Té planta de creu llatina, estructura d'una nau, és de mida llarga i té tres absis al davant. El detall de l'església són els porxos, de quatre arcades. El campanar es el més bonic de la vall, amb sis plantes. Cada pis té arcuacions cegues i fris de serra de dents. Sobre l'altar ha ha un conjunt escultòric en fusta, el Descendiment d'Erill, els originals del qual són al Museu Episcopal de Vic.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Eul%C3%A0lia_d%27Erill_la_Vall

The church of Santa Eulàlia in Erill-la-Vall has a single long nave with a triple apse at the eastern end and an entrance to the north opening onto a covered walkway. A timber roof has replaced the former barrel vault. The six-storey bell tower rises to the north to 23 metres.