Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

25 de juny de 2009

Ordi


Aquest any és veu una bona collita. Encara que no es pot dir blat fins que sigui al blat i ben lligat, a varis llocs ja ha començat la sembra.