Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

9 de juny de 2008

Escena primaveral o estival ?


Qui ho hauria de dir a principis de juny els camps presentin aquest aspecte.Is this a summer landscape or a spring one ? This one is taking at the first week of june