Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

22 d’octubre de 2008

Montoliu de Segarra


Foto captada abans que aquest petit nucli fos consumit per la boira.Picture taken before this small village gets captured by the frog.