Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

12 de maig de 2009

Vinya i cereal


Fa uns anys la vinya era el conreu majoritari a la Segarra. Més endavant va acabar sent desplaçat pels camps de cereal.
Some years ago vineyards were more common than wheat fields in la Segarra.