Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

17 de maig del 2010

Tractor Ford Fordson


Aquesta fira de Sant Isidre el Sindicat Agrícola de Cervera va obrir les seves portes allotjant l'exposició "El Sindicat Agrícola de Cervera i sa comarca. Històries en primera persona".

Es va poder veure maquinària antiga com ara aquest tractor Ford Fordson que es construí entre el 1917-1928.