Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

1 de juny de 2010

La Torre d'Ivorra

La Torre d'Ivorra

La Torre d'Ivorra és l'única resta visible de l'antic castell medieval d'Ivorra, a la Segarra, bastit cap a l'any 1000. És la torre mestra, que destaca sobre la resta d'edificis amb els seus 20 m d'alçada. La torre va servir després com a presó municipal, a la qual s'accedia per una obertura situada a 4 m d'alçada, en el mateix lloc de la porta original.

Font: ca.wikipedia.org/wiki/Torre_d'Ivorra