Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

26 de setembre de 2011

Torre Saportella (IR)Jugant a fer fotos amb infrarojos de la Torre Saportella