Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

13 d’octubre de 2011

Ivorra

Ivorra

És un dels municipis petits de la comarca, i la població actual d'Ivorra, quasi del tot circumscrita al nucli urbà, és bastant minsa. En altres èpoques, però, l'aspecte que presentava era ben diferent. Ivorra va ser una vila closa. Se'n conserva encara la trama urbana dels segles XI i XII a ponent del castell, emplaçat en el punt més alt de la vila. Les cases es disposaven a l'interior d'una muralla de planta circular, de la qual en queden vestigis i, sobretot, el portal principal adovellat. L'ùnica resta visible de l'antic castell, bastit vers l'any 1000, és la torre mesta, coneguda com la torre d'Ivorra, que destaca pels seus 20 m d'alçada. Sota la plaça major del poble cal destacar l'existència de l'antiga cisterna de la vila, construïda segurament a finals del segle XIII.

Font:  Ivorra a la Wikipedia