Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

9 d’abril de 2008

Aigua i gel


L'aigua s'escola per sota de la cascada gelada. En les cascades inferiors del Johnson Canyon al parc natural de Banff al Canadà. Water slides under the low frozen waterfalls of Johnson Canyon, in the Banff natural parc of Canada.