Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

13 d’abril de 2008

Verd


La Segarra és va tenyint de verd, encara que els sembrats castigats per la forta sequera estan molt poc crescuts i s'acosta l'hora d'espigar.
Little by little la Segarra turns into green. Although these fields look good they are weak because it hasn't rained much this year.