Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

16 d’abril de 2008

Lleteroles


La primavera ja està aquí (Euphorbia helioscopica)Srping is here