Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

18 de gener de 2008

Ametller i castell


Qui contempla qui ? El castell de les Sitges a l'ametller o a l'inrevés ? Who watches who ? The castle at the almond tree or the other way round ?