Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

6 de gener de 2008

Camps de pedres


Que hauran plantat en aquest camp ?What's in this field ?