Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

2 d’agost de 2008

A embalar


Després de recolectar el cereal és el torn d'ocupar-se de la pallaAfter grain has been collected it's time for straw