Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

24 d’agost de 2008

Escultura Jaume Padró


El reracor de l'església de Santa Maria de Cervera conté varies escultures dedicades a diferents Sants obra de Jaume Padró.

Jaume Padró sculpture in Santa Maria church in Cervera