Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

3 de novembre de 2008

Les altres torres


En aquest cas no és tracta de cap torre de vigilància ni de cap torre associada a cap castell, sinó més aviat d'aquestes altres molt més nombroses.
This time it's not tower castles...