Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

24 de novembre de 2008

Olives


Ara és época de collir les olives.It's time to collect olives