Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

7 de gener de 2009

Campanar de Palou


Campanar de l'església de Sant Ponç a PalouPalou Church in la Segarra