Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

31 de gener de 2009

Penjant d'un fil


Efectes de la tempesta de vent de fa uns dies. Foto pressa prop del desviament cap a Gramuntell de la carretera cap a la Guardiolada des de Cervera.These telephone posts are in danger of falling any moment, they suffered from the wind storm.