Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

10 d’octubre de 2009

La lluna


Aquesta va ser una de les llunes més brillants de tot l'any.

** Just the Moon ** Taken a few days ago, it was one of the brightest moons of all the year.