Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

28 de febrer de 2011

Mans a la feina


o més aviat potes... sigui com sigui aquesta abella(ot) està polinitzant l'ametller.