Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

27 de febrer de 2011

Present i futur


Tota ametlla parteix d'una flor polinitzada. En aquest ametller van quedar ametlles de l'any anterior que conviuen amb la nova generació.