Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

24 de febrer de 2008

Flors d'ametller


Poc a poc els ametllers comencen a florir. Foto presa a la Segarra, al voltant de Cervera.
Step by step almond trees begin to flower in La Segarra, picture taken near Cervera.