Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

20 de febrer de 2008

Vall en V


Vistes baixant després del Certescan V valley, on the path down from Certestcan