Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

18 de febrer de 2008

Visita als Pirineus


El sol es va ponent als Pirineus, foto presa del del refugi del Certescan. Usat filtre degradat neutre ND4, potser és nota massa el seu efecte però trobo que queda bé.Sun down in the Pirenees, picture taken from the Certescan refugee