Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

14 de febrer de 2008

Marge rocòs

Em va cridar l'atenció la roca d'aquest marge, està il.luminat de vermell per la posta del sol. Llastima que no hi haguessin nubols. I liked the natural stone wall from this place, it's reddish due to the sunset. It's a pitty that there weren't some nice clouds.