Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

7 de juliol de 2008

Posta de sol


Ocàs del 12 d'abril del 2008.Sunset of the 12th of April 2008