Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

30 de juliol de 2008

A segar


Les recolectores de cereals tenen feina aquets diesHarvest time