Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

24 de juliol de 2008

Castell de Montcortès

Castell de Montcortés

El castell ja existia l’any ı095, quan el cavaller Guillem Isarn de Trevics el va deixar en testament alseu fill, però llavors no tenia, ni molt menys, aquesta forma, ni potser tampoc aquestes dimensions.

Entre els segles XI i XV, el castell i el terme van ser objecte de diversos acords i transaccions entre llinatges feudals, fins que va arribar, cap al ı38ı, a mans de Bernat Berenguer Llompart.

L’any ı493, Joan Sacirera va començar a enderrocar-ne l’antiga fortalesa del segle XI i a substituir-la pel castellpalau actual. Després dels Sacirera, diferents famílies han gaudit d’aquesta senyoria, com els Alta-Riba, els March, els Folcràs i, darrerament, els Moixó.

Més en: