Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

13 de juliol de 2008

L'hora daurada


La Segarra s'ha possat el vestit d'estiu, els camps esperen la visita de la recolectora de cereals. Aquesta foto del 2006 il.lustra la capçalera d'aquest blog. Segarra is dressed with the summer dress