Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

2 de maig de 2008

4 Espigues


En un dels poc racons que es pot veure el blat espìgat, només era un raconet perque just a la vora els sembrats eren gespaI found some place where wheat looks like as it should by this time, just a few inches from there it was really small.