Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

26 de maig de 2008

Porta antiga


Detall de la porta de la torre Saportella a la Segarra Detail of Saportella tower door