Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

8 de març de 2008

Tribut a la pedra


Quants marges o cabanes s'hauran pogut construir a partir d'aquestes pedres ?

How many walls might have been built by this stones