Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

16 de març de 2008

Pompalou


Pom de l'església de Palou a la Segarra, Catalunya
Detail of a door in Palou's Chruch in la Segarra, Catalunya