Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

1 de març de 2008

L'entorn del Sindicat


Panoràmica de l'edifici del Síndicat de Cervera a la Segarra (Catalunya). He volgut mostrar la zona buida en construcció, dintre d'uns temps aquesta zona es veura transformada. Veure millor en gran.

La Farinera del Sindicat Agrícola de Cervera és un edifici modernista projectat per l'arquitecte Cèsar Martinell a Cervera entre l'any 1920 i 1922.

Situada als afores de la població, al peu de la via del tren, va ser construïda per encàrrec de l'antic Sindicat Agrícola de Cervera. El conjunt de La Farinera no està format només per la fàbrica, pròpiament dita, sinó que va comportar també la construcció d'un local social, magatzems auxiliars de cereals, una panificadora i la urbanització de dos carrers.

L'edifici principal està format per tres cossos o volums en forma d'U i que s'adapta a la forma irregular de la parcel·la organitzant un pati de forma trapezoïdal. El cos nord o magatzem de blat està format per una planta soterrània i dotze sitges. A l'est s'hi va afegir un volum de dues plantes i a ponent un altre volum amb el gran cos de l'escala coronat amb la torre de l'aigua coberta per una cúpula que és el símbol de la fàbrica. Aquesta torre, coneguda amb el nom de Torre del Treball, forma part de la trilogia de les torres de Cervera i estableix un diàleg amb la Torre de la Fe o campanar de l'església i la Torre de la Ciència o torres de la Universitat.

Pel que fa a les façanes de l'edifici principal, destaca l'ús dels arcs parabòlics per definir a l'exterior la posició dels espais ocupats per les sitges i l'ús constant de la composició en tres nivells de les façanes, fent servir diferents materials i textures, tal com ja havia utilitzat Martinell en els cellers cooperatius.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Farinera_del_Sindicat_Agr%C3%ADcola_de_Cervera Panorama of Sindicat de Cervera in la Segarra (Catalunya). I wanted to show the empty zone under construction, in a near future this zone will be transformed. View better in big
Farinera del Sindicat Agrícola de Cervera is a modernist building projected by the architect Cèsar Martinell in Cervera between 1920 and 1922.
Located at the outskirts of the city, near the railway, it was built encharged by the ancient labor union of Cervera. This complex had not only a wheat mill but also social premises, cereal warehouses, a bread factory and two urbanised streets.