Fotos des de la Segarra Pictures from 'La Segarra'

Fotoblog des de la Segarra per arreu del món Photoblog from 'La Segarra' for the world

7 de març de 2008

Siluetes


Siluetes al voltant de Cervera. Es pot veure el campanar i les forques entre dos ametllers i el sol rogent.
Silhouettes near Cervera